Využití virtuální reality v zemědělství

Virtuální realita není žádnou horkou novinkou s nádechem neznámé technologie z budoucnosti. Technologie zobrazující simulované prostředí s vysokou mírou interakce přešla do povědomí zejména díky počítačovým hrám – v žádném případě se však na tuto oblast neomezuje. Potenciál jejího využití je obrovský a své uplatnění najde v dalších odvětvích jako lékařství, armáda, sport nebo architektura. Jedním z mnoha oborů, do kterého prvky VR pronikly je také zemědělství. Pojďme se společně podívat, jak se VR podílí na modernizaci zemědělství.

Vzdělávání, ale i nový druh práce

VR se poměrně zásadně podepisuje na vzdělávání v oborech, které jsme uvedli výše, v zemědělství nevyjímaje. Kromě zkvalitňování dovedností a vědomostí zaměstnanců, přináší v tomto oboru také zcela novou pracovní zkušenost – VR se stává běžnou součástí práce.  

Dokonalé zvládnutí těžkého stroje bez hrozby reálných škod

Jeden z největších potenciálů je využití VR jako simulátoru. Stejně jako může nezkušený žák autoškoly využít trenažér řízení, se může lesník naučit dokonale ovládat např. techniku pro těžbu dřeva.

Standardním technickým vybavením pro virtuální realitu je určité stereoskopické zobrazovací zařízení, které mívá podobu náhlavní soupravy s dalšími periferiemi vybavenými senzory, které jsou určeny ke snímání jejich pozice a polohy. Souprava je pak určena k interakci s daným virtuálním (simulovaným) prostředím. Právě interakce umožňuje uživateli zapojit se do „reálné“ situace s nulovým rizikem škod. Řidiči a obsluha obrovských lesních nebo zemědělských strojů si tak mohou vyzkoušet, co vše manipulace s takovými obry obnáší bez rizika nehody – finančních náročnost je u těchto strojů závratná.

Perfektní přenos reality a práce z kabiny

 Kromě teoretické zkoušky a tréninku dovedností lze již ve virtuální realitě „naostro“ pracovat. Jmenujme Hiab – švédského výrobce jeřábů, který VR takříkajíc dotáhl do samotného terénu, a řidiči v ní denně pracují. Vyrobil celý systém VR, který se skládá z kamer umístěných na jeřábu. Díky tomuto systému je řidič schopný naložit vůz dřevem, aniž by opustil svou kabinu a samotnou nakládku kontroloval. K práci mu slouží pouze VR brýle, díky kterým vidí i tam, kam by za normálních okolností ani nedohlédl. Intuitivní a velmi precizní systém vede k efektivnějšímu a rychlejšímu zpracování zakázky s minimem času, lidského úsilí a také s minimem personální zátěže. Zvyšuje také bezpečnost práce a záznam, který během práce pořizuje, slouží také jako možná kontrola zaměstnanců nebo jako zdroj pro další analýzy.

Snižování personální náročnosti

„Čistota“ a rychlost práce s sebou nese také nízkou personální náročnost. Dokonalý přehled o místu, nákladu, počasí a případných překážkách nevyžaduje přítomnost dalších pracovníků, kteří by jinak museli tyto informace zprostředkovávat. Zefektivňování a zkvalitňování práce je spolu se snižováním nákladů dlouhodobým cílem většiny podnikatelských subjektů.

V případě zemědělství se navíc setkáváme s rozvojem autonomních systémů, jejichž smyslem je samostatná práce díky počítačovým systémům. Práce s virtuální realitou je tak mezistupněm do stavu, kdy by mohl určitý pracovník v jedné chvíli ovládat několik strojů a to dokonce z jiného místa než z jejich kabiny. Což mimochodem otevírá další možnosti v oblasti zaměstnanosti či náhradního plnění, protože k této práci tzv. „od stolu“ nebude potřeba řidičské oprávnění.

Virtuální realita – zastávka na cestě k pokroku

Jak jsme viděli, ani v oblasti zemědělství není virtuální realita pozadu a její role je velmi důležitá. Mezi základní přínosy, které VR v této oblasti přinesla, můžeme zařadit zejména zkvalitnění a zefektivnění obsluhy zemědělské mechanizace, zvýšení kvality a bezpečnosti práce. Je také zřejmé, že jde o důležitý krok umožňující rozvoj další stránky zemědělství, tzv. chytrého zemědělství neboli také „zemědělství 4.0“, které se vyznačuje moderními technologiemi a autonomními systémy.