Využití technologie blockchainu v zemědělství

V dnešní době lze jen těžko ignorovat technologii zvanou blockchain. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že jde o formu decentralizované (distribuované) databáze, která může být účetní knihou kryptoměn, nebo knihou záznamů a obchodů pro e-shopy, podniky nebo celá průmyslová odvětví. Jeho výhodou je decentralizace, snadno a spolehlivě zapisovatelné údaje na základě konsenzu a neměnnost provedených zápisů.

I když stojíme v podstatě na začátku rozvoje této technologie, je jisté, že nabízí obrovský potenciál pro všechna odvětví, která mají širší komunitu lidí zajímající se o stejnou agendu. Uplatnění tak najde v nespočtu oblastí, např. výpočetních technologií, financí, zdravotnictví, voleb nebo vědeckých výzkumů. Nemůže být tedy velkým překvapením, že si své místo začíná budovat i v oblasti zemědělství.

Jaký je smysl blockchainu v oblasti zemědělství

Zemědělství se nachází na prahu rozsáhlé modernizace, kdy čelí nutnosti zintenzivnit svou produkci. Z tohoto důvodu začíná docházet k implementaci moderních technologií – zejména pak umělé inteligence a autonomních systémů. Pro přechod na tzv. chytré zemědělství je využití blockchainu zcela přirozený a logický vývoj. Co konkrétně lze vytvořit a ovlivnit?

Vliv na celý dodavatelský řetězec

Ve všech obchodních transakcích existuje velké množství subjektů, které si musí o veškerých aktivitách vést záznamy. Vznikne tak obrovské zatížení nejrůznějšími smlouvami, prohlášeními, fakturami apod. Jejich zpracování a evidence spolkne nehorázné množství času i nákladů.

S pomocí blockchainu lze získat mnohem lepší přehled o všech proběhlých objednávkách a o celkové kvalitě potravin, které se vyprodukovaly. Díky tomu, že lze v blockchainové databázi dohledat a identifikovat všechny minulé kroky, roste také důvěryhodnost ze strany odběratelů a spotřebitelů.

Tyto technologie navíc dokáží spolehlivě zajistit bezpečnost plateb a veškerých bezhotovostních transakcí. Správa celého dodavatelského řetězce tak může být velmi elegantní.

Propojení s IoT a impulsy Pavocoinu

V současné době se můžeme setkat s firmou Pavocoin, která chce implementaci blockchainu do zemědělství zastřešit. Prioritou je vznik SaaS platformy a propojení s IoT.

SaaS platforma by měla sloužit k zefektivnění a optimalizaci produkce v zemědělství. Dokáže ukládat veškeré nutné záznamy a dokumenty, ale také sledovat a analyzovat produkci po dobu celého procesu – od malého semínka až po prodej na trhu.

Vedle blockchainové technologie se Pavocoin snaží  také o využití IoT (neboli internetu věcí). Jde o vzájemné, často bezdrátové propojení zařízení a spotřebičů, které spolu komunikují pomocí internetu. Děje se tak díky množství snímačů a řídicích systémů. Cílem je vyšší efektivita, bezpečnost a komfort. Maximum využití je pak vidět v propojení s umělou inteligencí – zemědělcům umožní snazší analýzu a kontrolu půdy v reálném čase.

Aktuální zkušenosti a vyhlídky

Technologický pokrok a nastoupená modernizace zemědělství musí umět efektivně zpracovávat také svá data. A to tak, aby došlo ke zvýšení efektivity a naopak snížení nákladů (časových i finančních). V této oblasti by mohla být blockchainová technologie skvělým řešením, které svou povahou přesně zapadá do moderních technologií s prvky umělé inteligence.

Firma Pavocoin, která se na trhu objevila, pracuje na skloubení všech těchto prvků a úspěšně je realizuje. Protože je neustále potřeba řešit limity, na které zemědělství naráží, začínají se rýsovat projekty snažící se řešit nedostatek vlastní výroby. Mohla by tak přijít pomoc zemím a oblastem, jako je Jižní Afrika, Namibie nebo Súdán. Neustále také probíhají diskuze se zemědělci, aby se zjistily další možné oblasti potřebující pomoc.