Umělá inteligence a její role v modernizaci zemědělství

Zemědělství začíná v současné době čelit určitým limitům. Na jednu stranu roste počet populace, kterou je třeba nakrmit, na druhou stranu pomalu dochází k úbytku zemědělské půdy. Na otázku, jak z této situace ven, se snaží odpovědět tzv. intenzivní zemědělství, jehož cílem je zvýšení výnosu ze stále stejné jednotky půdy. Jedním z nástrojů, který se snaží o udržitelnou intenzifikaci zemědělství, je tzv. chytré zemědělství, nebo také „zemědělství 4.0“. Jeho pilířem jsou moderní technologie s využitím umělé inteligence a autonomních systémů.

Kompletní informace a obsluha

Umělá inteligence (AI) je motorem přeměny tradiční podoby zemědělství na novou generaci. AI prostupuje do nejrůznějších fází sklizně – od monitorování půdy, po sklízení zralých plodin.

Informace během několika minut

Obrovskou roli hraje AI při získávání informací o stavu půdy, množství živin nebo kvality rostlin. V kombinaci s množstvím nejrůznějších senzorů a čidel, ale také s GPS a satelitními snímky dochází ke zpracování takřka dokonalého přehledu – o aktuálním složení půdy, velikosti orniční vrstvy nebo o množství živin v půdě. V USA tak např. farmář může získat přehled o stavu pozemků a úrody během snídaně aniž by musel rozsáhlé pozemky objíždět. Kromě těchto statických dat získává přehled i o změnách, která se na pozemku dějí – buď díky hustému vzorkování, nebo bezdotykovým sběrem informací během pohybu po pozemku. V kombinaci s údaji z GPS dokáží aplikace zpracovat mapy znázorňující heterogenitu pozemku. Tyto mapy následně slouží jako podklady pro aplikační techniku (postřikovače apod.), které přesně ví, kam a v jaké míře je zapotřebí dodat hnojivo s potřebnými chybějícími živinami. Tím dochází k redukci plošného (často zbytečného) hnojení.

Autonomní systémy

V rámci modernizace zemědělské techniky dominuje snaha o rozvoj tzv. autonomních systémů. Jde tedy o zemědělskou techniku, která je schopná pohybovat se sama bez fyzické přítomnosti řidiče, nebo může řidič naopak věnovat pozornost samotnému procesu sklizně namísto řízení. Částečně autonomní technologie najdeme samozřejmě již nyní v osobních automobilech nebo těžké technice. Zcela autonomní stroj je však něčím zcela výjimečným. Traktor musí být vybavený radarem, lidarem a kamerami, které dohromady poskytují informace nutné k naplánování trasy na poli. Operátor pak může pouze s tabletem naplánovat trasu, vybírat mezi nimi a traktor monitorovat. Další obrovskou výhodou je pak možnost ovládat několik traktorů najednou. Tato technika umožňuje také jejich kooperaci nebo naprogramování doby práce. Díky tomu lze pracovat např. v noci a celý proces velice urychlit.

AI jako nutný prvek přerodu moderního zemědělství

Umělá inteligence je jedním z klíčových prvků změny tradiční podoby zemědělství na intenzivní formu, která by měla být schopná zajistit nárůst objemu plodin. Zisk detailních informací o stavu polí a plodin nebo programování zemědělské techniky k samostatné činnosti jsou v tuto chvíli největší přínosy. Lze předpokládat, že se budou do budoucna zdokonalovat a stávat se běžnou součástí zemědělství.