Sociální média a jejich podpora ekologických témat

Používání internetu k zábavě není nic nového – ke sledování televizních pořadů často používáme streamovací platformy, hrajeme videohry a vyhledáváme bonusové kódy kasina, například Tipsport Vegas Akční Kód. Internet, zejména sociální média, však lze využít mnohem více.

Nová generace sociálních médií je v současné době velmi silným prostředkem zábavy, ale také prostředkem pro komunikaci nejrůznějších společenských témat. Vedle klasických sdělovacích prostředků vytváří jakousi interaktivní platformu umožňující aktuální témata prohlubovat a více „prožívat“. Jsou tak mocným nástrojem, kterému se daří lépe upozorňovat na témata, která nejsou (i přes svou důležitost) dostatečně akcentovaná.

Proč se nás ekologie skrze sociální média dotýká více?

Pokud ve večerních zprávách uslyšíme o ekologické krizi, havárii nebo o nutnosti omezit plasty, nejspíš tuto informaci s politováním přijmeme a rovnou „odsuneme“ dál, protože máme pocit, že my sami s tím stejně nic nenaděláme. Koneckonců např. právě probíhající zdražení másla se zdá být mnohem větším problémem než ryby dusící se plasty ve vzdálených oceánech. Sociální média jsou v těchto otázkách mnohem efektivnějším nástrojem. A to právě díky interaktivitě, která je jim vlastní.

● Tvorba obsahu

 Podstatou Facebooku, Twiteru, kanálu Youtube, nejrůznějších blogů a diskuzních fór je to, že obsah vytváří samotní uživatelé. Nejde o odosobněnou televizní zprávu. To, že se my sami můžeme podílet na tvorbě obsahu, mu automaticky dodává mnohem větší důležitost a naléhavost. V současné době nejmocnější sociální síť Facebook dává prostor milionům tvůrců zpráv, z jejichž „klávesnice“ dokáže být informace naléhavější a více emotivní. Nejen že se mám problém dostane více „pod kůži“, ale často nás donutí i ke změně návyků. V nedávné době se mohlo jednat např. o upozornění na palmový olej, jehož produkce ničí deštné pralesy, zabíjí zvířata a zvyšuje emise. Uživatel sociální sítě je touto zprávou šokovaný, protože doteď neměl tušení, co svým nákupem potravin způsoboval. Zveřejněním statusu o snaze se takovýmto potravinám vyhýbat (spolu s přiložením fotografie trpícího zvířete) se toto téma stává osobní a lidé si uvědomují, že jsou aktivními účastníky tohoto procesu.

● Sdílení

S tím jde v ruku v ruce sdílení informací, fotek a videí. I když se o většině ekologických témat nemusíme dozvědět, protože je aktivně nevyhledáváme, můžeme na ně narazit díky sdílení jiného přítele nebo autority, kterou na sociální síti sledujeme. Tím se ekologická témata dostávají do širšího povědomí a stávají se běžnou součástí denních informací. Poté je již jen krůček od odběru informací přímo od samotných ekologických či podobně angažovaných organizací.

Pokud čtenáře zpráva donutila přemýšlet nebo ho inspirovala ke změně návyků, velmi rád pak dané téma sdílí dál mezi své přátele, které tím může ovlivnit.

● Spolupráce

Sociální média a sítě mají obrovskou sílu ve vzbuzení davového nadšení a chuti aktivně se zapojit do akcí podporující životní prostředí. Setkat se můžeme např. s lokálními úklidy okolí nebo čištěním lesů od odpadků. Pomoc přírodě je tak spojena se setkáním s kamarády nebo rodinným odpolednem pro dobrou věc. Velmi často zde můžete narazit také na nejrůznější vzdělávací nebo tvořivé workshopy, které nás mohou naučit nejrůznější alternativní postupy, jako je třeba domácí ekologická kosmetika. Na druhou stranu je také snazší zorganizovat demonstrace či podobné aktivity, které se snaží upozornit na aktuální témata.

Sociální média jako nástroj pro zvýšení naléhavosti ekologických otázek

Díky moderním typům médií se daří rozšiřovat povědomí o stavu životního prostředí a zdůrazňovat zodpovědnost za tento stav na individuální úrovni. Osobní angažovanost na sociálních sítích spolu s působivými autentickými fotografiemi a videi od ekologických organizací dokáže vzbudit zájem a díky tomu změnit (alespoň v nějaké míře) každodenní návyky.