Proč je výhodné podnikat na zelených principech

Tváří v tvář naléhavosti ekologických otázek se čím dál více domácností snaží o dodržování udržitelných principů, aby šetřily životní prostředí. Tento trend se rozšiřuje i do firemní oblasti. V tomto případě mluvíme o tzv. zeleném podnikání, což znamená zavádění procesních postupů beroucích ohled na životní prostředí. Rozhodně jde o krok správným směrem, protože přináší výhody nejen životnímu prostředí, ale i samotné firmě.

Zelená barva (nejen) peněz

I  v tak obrovském zábavním průmyslu jako jsou kasina, je možné dodržovat zelenou politiku. Nejen, že je to možné, ale je to dokonce nutné. Kasina musí zohledňovat zelené prvky, aby držely krok s moderním trendem a zůstali v přízni svých hráčů, pro které jsou ekologické otázky čím dál více důležité. Cítí, že je potřeba něco dělat a ocení, pokud nějaké kroky dělá i jejich oblíbená herna. Hráči, kteří už „myslí zeleně“, stojí před rozhodnutím, zda si vsadí online ze svého iPadu, aniž by nějak významně přírodu ovlivňovali, nebo zda půjdou do herny se zástupem zapnutých automatů, nespočtem světel, běžícího topení /klimatizace nebo zajištěným občerstvením.

Certifikovaná zelená kasina

Z tohoto důvodu již po celém světě běží programy na certifikaci kasin. Aby získaly potvrzení jako „zelené“, musí uspět v dílčích řešeních. Jmenovat můžeme např. energeticky úsporná zařízení, úsporný typ osvětlení, recyklační úsilí nebo udržitelné postupy při výrobě nápojů a potravin. Čím více se toho kasinu podaří splnit, tím snadněji osvědčení získá.

Z těchto opatření těží samozřejmě příroda, protože jde o šetrnější návyky, které zmírňují dopady provozu. Výhody však plynou i pro kasina – kromě zachování přízně hráčů často dosáhnou i  snížení nákladů.

Firemní zelená opatření

Ekonomické výhody z šetrných opatření mohou firmy čerpat z několika důvodů:

 ● Omezení spotřeby papíru (papírových produktů nebo tiskopisů), vede k razantní úspoře výdajů za nákup papíru. Lze využívat cloudových úložišť a dokumenty skenovat.

● Výměnou jednorázových materiálů za materiály určené pro více použití vznikne kromě úspory nákladů také prostor pro reklamu – např. logo firmy na tašce.

● Instalováním systémů pro dávkování vody odpadá nákladný nákup balené vody v (často nerecyklovatelném) plastu.      

● Výměnou typu osvětlení lze významně ušetřit náklady na spotřebu elektrické energie.

● Často existují daňové úlevy pro firmy, které se snaží myslet ekologicky.

● Pověst firmy, která se snaží myslet úsporně a s ohledem na životní prostředí, zvyšuje šanci u kvalitního investora.

● Moderní komunikační technologie usnadňují práci z domova, čímž šetří provozní náklady firmy.

Zelená politika – výhodný obchod pro obě strany

Implementace zelených opatření a pravidel do provozu firmy je odpovědí na naléhavý stav životního prostředí. I když za tím stojí určité úsilí ze strany firmy, rozhodně není liché a přináší mnoho výhod zpět. V určitých případech jde již takřka o nutnost, protože sami zákazníci nechtějí podporovat neekologické giganty – což jsme viděli na příkladu kasin. Samotných opatření je celá řada a záleží na každém subjektu, co si vybere.