Jsou pro nás geneticky modifikované plodiny bezpečné?

Tato otázka visí nad geneticky modifikovanými plodinami prakticky od samého začátku. Snaha šlechtit cokoliv nám přijde tzv. pod ruce je samozřejmou součástí lidské existence, pokroku a snahy o dosažení ještě většího blahobytu. Selským rozumem se tak můžeme ptát, proč bychom si pěstovali něco, co nám bude škodit? Jenže odpověď není tak snadná a jednoznačná.

Proč GM plodiny a potraviny vlastně vznikly?

Důvod existence GM plodin je jednoduchý – uměle upravené plodiny můžeme upravovat tak, aby se staly mnohem více odolné proti nejrůznějším škůdcům, virům, herbicidům, vlivům počasí nebo nepříznivým půdním podmínkám. To vede ke zkvalitnění produkce, úspoře nákladů, ale také větším ziskům. Alespoň teoreticky.

Jednoznačnou odpověď nejspíš nenajdeme

Velkou slabinou je jejich poměrně krátká doba pěstování, resp. krátká doba na spolehlivé studie o účincích na lidské zdraví. GM kukuřici, sóju, řepku, bavlník a další nyní pěstuje na 17 milionů zemědělců z 28 zemí s odhadem na více jak 170 milionech hektarů polí. V ČR zatím není ani jedna z povolených plodin – bramborů a kukuřice určena k přímé spotřebě. Do styku s takovými potravinami však můžeme přijít z důvodu importovaných potravin (nebo surovin). Až 70% amerických potravin totiž takto GM plodiny obsahuje a do budoucna není jisté, zda bude jejich označování povinné. Může se tak stát, že budeme tyto potraviny konzumovat, protože je nebudeme schopní odlišit.

I když samozřejmě nemůžeme vědě tyto pokroky v oblasti pěstování GM plodin upřít, již se objevily některé negativní dopady na lidské zdraví.

Glyfosát a jeho vliv na prospěšné bakterie

GM suroviny v sobě mají insekticidy (jako důsledek snahy o jejich zvýšenou odolnost), jejichž součástí je glyfosát. I přes prvotní očekávání, že nebude mít vliv na lidské zdraví, se zjistilo, že ničí obrovské množství bakterií ve střevech, které jsou zodpovědné za naše celkové zdraví. Modifikovaná potravina je pak v praxi silnou antibiotickou kůrou.

Nedostatek manganu ve stravě

Další vlastností těchto rostlin je malé množství manganu, které nezajistí jeho optimální množství v našem organismu. Jeho nedostatek se projevuje velmi širokým spektrem vážných onemocnění, jako je např. Alzheimerova nemoc, autismus, Parkinsonova nemoc, rakovina nebo srdeční a cévní problémy.

Budoucnost GM potravin a jejich místo v našich domácnostech

Ačkoliv najdeme nepopiratelné klady GM plodin (jako možnost odstranění alergenních nebo toxických látek z potravin nebo dosažení jejich vyšší kvality), z pohledu jejich dlouhodobého vlivu na naše zdraví nelze říci, že jsou 100% zdravotně nezávadné. V současnosti je největším testovacím souborem americká populace, která konzumuje většinu hlavních potravinářských plodin již upravených (včetně zvířat, která jsou jimi krmeny) a na které se v průběhu let důsledky těchto potravin začnou projevovat. Již nyní jsme však bohužel konfrontováni s možností velmi vážných chorob, které se mohou rozvinout.