Je přelidněná Evropa realitou?

O přelidnění se obvykle mluví ve spojení s Afrikou (kvůli jejímu současnému nárůstu obyvatel), ale ve skutečnosti by se o tom mělo mluvit ve spojení s Evropou. Proč? Prvním důvodem je to, že většina lidí obvykle na přelidnění nahlíží špatně – koukají se pouze na čísla. Ve skutečnosti by ale měli brát v potaz více aspektů, třeba hustotu zalidnění. Největší koncentrace lidí se nachází v hlavních městech, potažmo ve městech, které mají bohatou historii a kulturní dědictví.

I přesto, že Evropa „pomalu umírá“ (vyšší mortalita než natalita – v dnešní společnosti většina lidí nechce děti, ať už kvůli preferenci jejich dosavadní spokojenosti s jejich životem, upřednostnění jejich kariéry nebo jiným osobním důvodům), tak to nemění fakt, že je přelidněná. Důvodů, proč je Evropa přelidněná je mnoho, jedním z nich je například migrace. Lidé z chudších oblastí přicházejí do Evropy z ekonomických důvodů (práce) nebo pro vyšší životní standard, který jim jejich země nenabízí.

Největší problémy s přelidněním mají země, do kterých lidé přicházejí z výše zmíněných důvodů. Řeč tu je o zemích jako Velká Británie, Německo, Nizozemí, Belgie a Itálie (takových zemí je samozřejmě více, ale pro náš výčet to bude stačit), konkrétně San Marino.

Vytěžení Země

Jedním z hlavních problémů, které přelidnění v Evropě ovlivňuje, je čerpání neobnovitelných zdrojů energie. Evropa a další vyspělé státy (například USA a Čína) mají vysokou spotřebu (spotřebují okolo 80 % všech přírodních zdrojů, i když tvoří zhruba 15 % veškeré populace) – spotřeba zmíněných zemí musí být snížena (alespoň tak, aby se tu dalo mluvit o „udržitelnějším“ rozvoji). Dalším takovým problémem je ztráta zeleně. Na svědomí to bude mít rozsáhlejší zemědělství a měnění krajin (třeba pro to zemědělství a budování nemovitostí), která se musí přizpůsobit zvýšené poptávce, která je přelidněním zásadně ovlivněna. To bude mít za následek další problémy, které jsou spojeny se změnami v klimatu a dalšími ekologickými problémy.

Jako poslední zmíněné budou problémy, které lidstvo při přelidnění pocítí jako první – zvýšené ceny (na čemž budou nejvíce trpět chudé rodiny), nedostatek jídla (produkce jídla má své limity – při přelidnění nebude schopna uspokojit poptávku) a masivnějšímu rozšíření chorob (šířících se přes země s nízkou úrovní hygieny).

Nabízí se nějaká řešení?

Moc řešení tohoto problému se nenabízí, (v tom smyslu, že se asi úplně nepodaří zastavit migraci), mezi nejrealizovatelnější řešení by mohla spadat pomoc v rozvojových zemích – lidé přestanou odcházet do jiných zemí, když jim jejich vlastní země bude schopna poskytnout to, co chtějí. Další možností by mohlo být zvýšení povědomí o problematice přelidnění, a to všude (hlavně tam, odkud tyto problémy přicházejí). Jako poslední (lehce ultimátní) řešení by mohla být opatření, která se zavedla v Číně – tedy politika jedináčků.

Lidé potřebují být v této problematice vzděláváni (ať už v rámci přelidnění nebo přečerpávání neobnovitelnými zdroji) – když to nevyřešíme my, tak kdo tu zbude, aby to mohl řešit za nás?