Jak se EU vypořádala s finanční krizí let 2007/2008

Světové dějiny si budou navždy pamatovat den 15. září 2008, kdy symbolicky vypukla největší finanční krize od 30. let 20. století. Tento den zkrachovala banka Lehman Brothers. Tuto krizi můžeme s odstupem času hodnotit jako krizi celosvětovou nesoucí si své následky dodnes.

I když krize začala v USA, rozšířila se do celého světa a v Evropě přetrvávala přibližně do roku 2015. Přinesla krachy finanční, společenské i morální. Během několika těžkých let musela Evropská unie, jako dominantní evropská instituce, podniknout řadu složitých kroků, aby pád na dno zastavila.

Proč krize vůbec nastala?

Je důležité vědět, co k tak rozsáhlé krizi vedlo. V USA se dlouhodobě neřešil problém oligopolních struktur ratingových agentur, zanedbávalo se systémové riziko a panovala nedostatečná regulace v oblasti finančních derivátů a investičních fondů. K tomu všemu existovala měnová a cenová bublina (v oblastech cen ropy, surovin a potravin) a prakticky jen zbývalo čekat, co bude „třešničkou na dortu“, která spustí chaos.

Tou se pak reálně stala krize amerického trhu s hypotékami, která přešla do globálního měřítka. 

Dopady pro Evropskou unii

V Eurozóně se krize rozšířila v r. 2009. Mimo jiné k tomu došlo prostřednictvím kreditních derivátových trhů a kvůli vysokému veřejnému dluhu určitých oblastí eurozóny. Do potíží se však začaly dostávat i země, které hospodařily dobře. Čím dál tím více zemí bylo ohroženo dluhy a nedůvěrou trhů. Zvyšující se zadlužení (extrémní dluhy mělo Španělsko, Itálie a Belgie) končící až možným bankrotem (případ Řecka) přimělo orgány Evropské unie jednat:

● v květnu 2010 vznikl Evropský nástroj finanční stability (EFSF) – tzv. Záchranný fond eurozóny. Má podobu akciové společnosti a jménem celé eurozóny můžepůjčovat úvěry a záruky vládám.

● V březnu 2011 Summit EU schválil vznik Evropského stabilizačního mechanismu – instituce, která má v letech 2013 – 2017 nahradit EFSF.

● Byl schválen Pakt pro euro plus (vznik nepodpořila pouze VB, ČR, Švédsko a Maďarsko). Účelem bylo definovat meze fiskálních politik členských zemí. Nařizujenapř. ústavní schválení vyrovnaného hospodaření veřejných financí.

● Na počátku srpna 2011 Evropská centrální banka v rámci záchrany eurozóny nakupovala dluhopisy zadlužených zemí.          

● 2. března 2012 podepsalo 25 zemí z 27 (nepřipojila se ČR a VB) Smlouvu orozpočtové odpovědnosti (státy mají do svých ústav zakotvit pravidlo o rozpočtovévyrovnanosti).

● 30. 3. 2012 vznikla dohoda ministrů financí zemí s eurem, že navýší Evropskýstabilizační mechanismus na 700 miliard eur.

● Na summitu v červnu 2012 se dohodla podpora zaměstnanosti a růstu s přispěním 120 miliard eur.

● V září 2012 spustila ECB program nákupů vládních dluhopisů zemí z periferieeurozóny.

● Jsou pokládány základy pro budoucí bankovní unii (společné pojištění vkladů,regulace a záchranný fond pro případný krach důležitých bank).

● Rok 2013 je stále ještě ve znamení hospodářské recese a kromě schvalovánírozpočtu 2014-2020 jsou v jednání další impulsy pro nastartování ekonomiky.

Můžeme si oddychnout?

Kromě společných kroků v letech 2011-2013, pokračují i později snahy pomoci překonat následky krize a bojovat s obrovským zadlužením, a to zejména konkrétním zemím. Přibližně v roce 2015 se situace uklidňuje, i když morální (nikdo nebyl potrestán a záchrana šla ve výsledku z peněz daňových poplatníků) a politické (růst populismu a polarizace společnosti) důsledky doznívají dodnes.