Fotbal jako fenomén zapisující se do podoby společnosti

Ačkoliv najdeme velkou spoustu společenských aktivit a směrů, které dokáží hýbat společností, jen máloco můžeme přirovnat k fotbalu, ze kterého se stal během let opravdový společenský fenomén. Ať už hovoříme o tuzemských nebo zahraničních týmech, musíme jim přiznat obrovský vliv na myšlení a chování nejen fanoušků. Mnoho fotbalových fanoušků si užije předpovědi herních výsledků, když vsadí online pomocí Betfair promo code . Pojďme se podívat, jak může fotbal rozhýbat celou společnost.

Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Ačkoliv najdeme celou řadu populárních sportů, které se těší velmi vysoké sledovanosti, jakmile se rozjedou světové fotbalové turnaje, nastane absolutní fascinace národními týmy a ze všech se stávají zarytí vlastenci. Jde o jeden z nejdůležitějších rysů tohoto sportu. Dokáže až hystericky pohltit nejen skalní fanoušky, ale i ženy a děti. Z fotbalu se stává společenská událost, která stojí nad aktuálními problémy, a která alespoň pro tuto chvíli boří společenské bariéry. Fandí se bez ohledu na věk, sociální postavení nebo náboženské přesvědčení. Znepřátelené společenské skupiny jsou rázem na jedné lodi a dokáží upozadit vlastní neshody.

Fotbal jako mocný sdělovací nástroj

Síla s jakou fotbal dokáže ovládat společenskou náladu, z něj dělá především velmi mocný komunikační nástroj, skrze který lze upozorňovat na obrovské množství témat. Euforie nejen z turnajů, ale i z amatérských zápasů, s sebou nese také intenzivní vnímání všeho, co hráči nebo celé kluby představují – a fotbalové kluby si svou moc velmi dobře uvědomují. Díky tomu mohou světoznámé týmy upozorňovat na problematiku opuštěných dětí, hladomor v rozvojových zemích, AIDS apod. Místní kluby z Vašeho okolí pak dokáží uspořádat turnaje např. se zapojením duševně nebo tělesně postižených hráčů a tím bojovat proti ubíjející izolaci.

Prostor pro práci s dětmi

Vidina hráčské prestiže vede obrovské množství dětí do fotbalových a sportovních kroužků. Výchova nových hráčů je nedílnou součástí každého sportu – ve fotbalu to vše platí násobně. Malí kluci (ale i dívky) se tak učí nejen hýbat, ale přivykají pravidelnosti, disciplíně a práci na svých schopnostech. Díky tomu proniká vliv fotbalu i do oblasti výchovy těch nejmenších dětí. Důležitost, s jakou se k tréninkům děti staví, pak nabírá na intenzitě zejména v zemích, kde jsou sportovní stipendia nebo přestup do zahraničních týmů jedinou možností, jak uniknout chudobě.

Rizika velkého fotbalového byznysu a jeho budoucnost

Fotbal jako takový je samozřejmě jeden z největších byznysů, kde se točí neuvěřitelné peníze a který má i ekonomické dopady. I zde je tak velký prostor pro korupci a úplatky. Takřka na všech jeho úrovních se můžeme setkat s podplácením nebo nefér hrou ze strany funkcionářů. Odhalení korupčního nebo jiného skandálu přirozeně vzbuzuje velkou nevoli. Nicméně těžko uvěřit, zda je možné takové lidské chování (a selhání) do budoucna eliminovat úplně. Věřme však, že díky funkčním kontrolním mechanismům bude fotbal i nadále tím skvělým sportem, který spojuje dohromady a díky kterému budou naše děti vědět, co dělat s míčem na zahradě nebo na hřišti.