Dopady EURA 2020 na životní prostředí

Necelý rok zbývá do odstartování EURA 2020 v Římě. Do EURA, jež bude mít zcela originální podobu. Nepůjde o mistrovství z jedné země, jednotlivé zápasy se budou odehrávat v několika státech – půjde o obrovskou sportovní událost vyžadující rozsáhlou přípravu. Akce takových rozměrů mají vždy dalekosáhlé dopady na hostitelské země – a to nejen ekonomické a politické, ale i environmentální.

Originalita EURA 2020

Jedinečnost tohoto mistrovství spočívá v rozložení jednoho turnaje do několika zemí. Tento neobvyklý plán vymyslel bývalý šéf evropského fotbalu Michel Platini s argumentem, že se sníží realizační náklady. Fotbalové zápasy napříč kontinentem budou také oslavou 60. výročí od prvního šampionátu.     

Pro představu míry zatížení fanoušky uveďme přibližné kapacity stadionů: Řím (72,7tis. diváků), Baku (69,9tis. diváků), Petrohrad (68tis. diváků), Kodaň (38tis. diváků), Amsterdam (55tis. diváků), Bukurešť (55,6tis. diváků), Glasgow (51,9tis. diváků), Bilbau (53,3tis. diváků), Dublin (51,7tis. Diváků), Mnichov (75tis. Diváků) a finále se odehraje v Londýně.

Hlavní oblasti dopadu na životní prostředí

Ve volném prodeji je asi 1,5 milionu lístků, což je přibližně polovina celkového počtu. Přesně tento obrovský nápor fanoušků musí mistrovství zvládnout. Rozdělení turnaje do několika států by mohla být určitá polehčující okolnost (fanoušci v tomto období nebudou současně v jedné zemi), nicméně jejich potřeby a tím pádem i dopady na okolní prostředí přesto vzniknou.

Výstavba stadionů a infrastruktury

Mezi základní požadavky, které musí město splnit, pokud se chtělo o hostitelství ucházet, patřil fotbalový stadion s dostatečnou kapacitou, kvalitní infrastrukturou a dostupností. Stavba stadionu s kapacitou několik desítek tisíc míst je výrazným zatížením pro okolní prostředí. Je zapotřebí rozsáhlých a včasných analýz a projektů, aby nedošlo k destrukci přírodních lokalit a přirozeného prostředí. Velmi často dochází k úbytku rozmanitosti a znečišťování stanovišť mnoha druhů.

Pro toto mistrovství čeká několik měst „pouze“ rekonstrukce nebo navýšení kapacity stadionu (Budapešť, Mnichov), zcela nový stadion právě roste v Bruselu a v Baku.

Odpadky

Až neuvěřitelnou stopu po sobě zanecháváme skrze odpadky. I když je recyklování čím dál častější, stále jsou obrovské mezery. Je zapotřebí instalovat co nejvíce odpadkových košů ve všech dopravních uzlech a turisticky zajímavých oblastech, kde se dá předpokládat zvýšený pohyb fanoušků. I samotné stadiony jsou v tuto chvíli záměrně vybavovány koši na tříděný odpad.

 Ovzduší

Neposlední velkou zátěží pro životní prostředí je znečišťování ovzduší a produkce CO2. Moderní města se těmto splodinám snaží předcházet kvalitní a alternativní hromadnou dopravou. Mnoho hostitelů a obecně pořadatelů sportovních akcí dokonce své fanoušky vyzývá, aby nechali auta doma a využili např. vlak. V termínu zápasu je pak dalším krokem poskytnutí městské dopravy zdarma. Městu se tím podaří významně snížit množství jedovatých plynů (až 93% jich pochází z dopravy).

Mistrovství vítají fanoušci, příroda ne

Nezvratné změny klimatu, které způsobujeme spotřebou energií, produkcí skleníkových plynů (v kombinaci s úbytkem lesů), zasahováním do přirozených prostředí nebo obrovskou produkcí odpadů, sportovní akce ještě prohlubují. Jednak často nutnými zásahy do infrastruktur, dále pak obrovským množstvím fanoušků, které země přijímá. To vede ke znečištění ovzduší, vzniku odpadu nebo zvýšené spotřebě energií a tepla.

Takovéto masové události tak mají pro životní prostředí nemalé důsledky a organizátoři by se měli snažit tyto důsledky minimalizovat v podobě dostatečných příprav a přijatých opatření.