Naturalhouse

Pro informace ohledně návštěv prosím kliknětě na Návštěvy, prohlídky.

 Prirodni dum

Prirodni dum

grundfosFoundation and Drainage systemFinnish mass ovenEarthen FloorStrawbale WallsDakon donated a large central wood furnaceWavin Ekoplastik donated the water pipesJuta a.s. donated all the roof foilNatur&Lehm donated 2 ton final earth plasterTondach gave a good discount on the ceramic roof tilesHlineny dum gave good discount on reed panelsStraw insulated Roof

Prirodni dum

[Chcete-li odhalit, co se v domě skrývá, klepněte na sponzory, dům nebo na odkazy v tabulce!]

 

Přírodní dům


 

 

 

 

"Přírodní dům" je soukromý rodinný dům, jehož budoucí obyvatelé se snaží inspirovat potenciální stavebníky, aby používali udržitelnější materiály, jejichž prostřednictvím docílí moderního, hezkého a zdravého domu. Bude sloužit jako obytný dům členů Permalotu a umožní návštěvníkům představit si "vlastní" dům i prostřednictvím interaktivních ukázek, integrovaných monitorů (To, pokud budou finance!), a také informačními materiály od vhodných dodavatelů. "Přírodní dům" je unikátní hlavně proto, že je to poprvé, kdy bylo v České republice vydáno stavební povolení pro stavbu typického slaměného domu, tedy s hliněnou omítkou o síle pouhých 3 cm, která zajišťuje minimálně 90iminutovou odolnost proti ohni.

 

 

 

Na rozdíl od různých prestižních nízkoenergetických projektů je Přírodní dům navržen jako nízkoenergetický dům také ve výběru převážně místních materiálů s minimální zabudovanou energií, čímž chrání životní prostředí před výrobou a přepravou energeticky náročných materiálů. Vede to k podpoře místní a národní ekonomiky a ke snižování emisí CO2. Zveme vás (po domluvě) na prohlídku na naše staveniště; výstavba není podporována žádnými granty, takže postup je pomalý a stabilní. Doufáme, že nová střecha a práce na přízemí budou hotové během léta až podzimu 2009.

 

 

 

 

 

 

Podle zásady že "žádný dům není izolovaný od okolí", byla zahrada navržena jako ukázka permakulturní zeleninové zahrady/sadu a ukazuje rozmanité způsoby přirozené ochrany před povodněmi, která zahrnuje několik přírodních vodních nádrží a svejlů. Účelem celého centra je být ukázkovým místem technik přírodního stavění a alternativní energie v situacích rodinného bydlení v České republice. Neboli příkladem pro veřejnost, vedeným veřejnou neziskovou organizací. Při stavění se používá vysoký podíl místních materiálů, protože projekt je zaměřen hlavně na otázku zabudované energie. Z toho důvodu je podle norem EU pro "rozšiřování prostřednictvím udržitelné modernizace velkého množství stávajících budov".

 

 

 

 

„Přírodní dům" je pro veřejnost přístupný každý první víkend v měsíci od 10 - 17 h. 

 

Po předchozí domluvě jsou možné skupinové prohlídky i v jiné dny.


 

Ukazatelé výkonnosti

1. 50% úspory energie v porovnání se současnými usedlostmi v ČR.

2. 100% úspory energie ve stodole v porovnání se současným stavem.

3. 100% obnovitelná energie pro vytápění. Přirozené ochlazování.

4. 75% veškerých stavebních materiálů ze vzdálenosti 50 km, 50 % ze vzdálenosti 15

km.

5. Využití stavebního procesu na profesní školení a výzkum. Zahrnutí slaměných

balíků do povolených materiálů v rámci stavebních předpisů ČR, podobně jako je

tomu v sousedních zemích.

6. Integrace povodňové kontroly, minimálního odpadu a zabezpečení místní

zaměstnanosti během stavby.

7. Zabezpečení nejvyšší spokojenosti uživatelů stavby.

 


Měření ukazatelů

Inovativní při plánování a architektuře: Architektonický design bude odpovídat sezonním požadavkům na komfort a bude přispívat ke značnému snížení nákladů na energie. Orientace a pasivní design stavby bude přispívat ke kontrole sezonních výkyvů bioklimatických podmínek domu. 

Jak „Pod Klenbami“, tak „Přírodní dům“ budou v sobě spojovat následující prvky: 

1. Izolace slaměnými balíky na severu, západě a částečně východě, dále izolace stropu. 

2. Izolace jižní strany rákosovými matracemi. 

3. Omítky z místních přírodních materiálů. (Částečně v rámci profesního školení.) 

4. Vnitřní stěny z použitých nepálených cihel, vyšší patro z dusaných slaměných panelů, strop zakrytý jílovými panely. 

5. Stavební dříví z přilehlých lesů. (Částečně pokáceno podle měsíční fáze, inspirace švýcarským výzkumným projektem.) 

6. Dveře, okna a ostatní dřevěné výrobky budou již použité nebo vyrobené místními řemeslníky. 

7. Dobře izolovaná podlaha se schopností absorbovat teplo v přízemním patře, stěnové vytápění ve vyšším patře. 

8. Střecha z bobrovky s integrovaným systémem zachytávání dešťové vody. 

  

Udržitelná energie: 

1. Ústředně umístěná finská kamna budou poskytovat většinu tepla pro Přírodní dům, a to při minimální spotřebě dřeva a při rekordně nízkých úrovních emisí částeček do vzduchu. Součástí vytápění bude trubice na vodu, která bude zajišťovat vytápění vzdálenějších místností. 

2. 8 solárních kolektorů bude zajišťovat zásobu teplé vody během teplých období a v chladných obdobích budou hlavní úlohu přebírat finská kamna. 

3. Stěnové vytápění: ve stěnách omítlých přírodní omítkou bude integrované topení, v některých místech odhalené pro ukázkové účely. 

4. Pasivní solární topení: Slunce bude nahřívat velkou trombovu stěnu a bude procházet skleněnou sekcí do kuchyně. Tak budou hliněná trombova stěna a vnitřní hliněné podlahy absorbovat zimní slunce. 

5. Výroba elektřiny: podle finanční podpory bude většina jižní střechy pokryta fotovoltaickými panely. Povrch zabezpečí dostetek elektřiny, aby bylo možné její přebytek prodávat do národní sítě. 

6. Přírodní dům bude vybavený systémy na 12 i 220 Voltů. 

7. Kromě toho bude Přírodní dům využívat extenzivní systém zachytávání a využívání dešťové vody, bude v něm moderní kompostovací toaleta a další zařízení na úsporu energie a vody . 

  

Krátký popis různých stavebních detailů: 

Základy: 

Je to tak! Ne všechno v Přírodní domě je přírodní. Museli jsme se vypořádat se 110 let starými kamennými pilíři, které se nakláněly každý svým způsobem. Kromě toho jsme nechtěli bojovat proti zastaralému stavebnímu zákonu. Výsledkem tedy je 1 metr x 40 cm betonového základu, který však z 90 % tvoří staré použité betonové kusy a kameny z pole. Základ na jižní, do svahu přilehlé straně je chráněný před vodou speciální plastovou zábranou. Na nižších stranách jsme nepoužili žádný plast. Voda tak může odtékat přirozeně. 

Izolace: 

Jelikož chceme vytvořit nízkoenergetický dům,  použili jsme kolem základů extrudovaný polystyren. Jde 120 cm do hloubky a 30 cm ční nad povrchem, abychom tak předešli chladnému vzduchu prostupujícímu kamenné pilíře. 

Podlaha: 

Podlahu jsme vykopali 40 cm pod úroveň finální podlahy. Nanesli jsme vrstvu písku, která chrání 2000 ks 4litrových sklenic. Sklenice zabezpečují, aby nestoupala spodní voda a tvoří 24centimentrovou izolační vrstvu pod podlahou. Na sklenicích je položený polystyren o šíři 10 cm, který vyrábí společnost vzdálená pouhých 7 km. Polystyren rovnoměrně přenáší váhu na sklenice a zabraňuje tomu, aby teplo z podlahového vytápění unikalo dolů. Finální vrstva podlahy bude vyrobena ze směsi hlíny, jílu, písku a lněného oleje, bude zarovnána a udusána a výsledkem bude půvabná moderní podlaha, kterou bude jednoduché umývat a která bude mít vynikající teplo absorbující vlastnosti. Podlahy ve vyšším patře budou vyrobeny z bukového dřeva, pokáceného podle zásad udržitelnosti z lesa PermaLotu a nařezaného přímo na místě, čímž se předešlo zbytečnému odpadu a dopravě. Dřevo bude ošetřeno lněným olejem a včelím voskem.

Stěny:

Na západní a severní straně a v podkroví východní stěny najdete slaměné stěny o síle 40 cm. Abychom předešli zvětšení půdorysu domu, rozhodli jsme se na jižní a spodní část východní stěny položit 20icentimetrové rákosové matrace. Vnitřní stěny budou vyrobeny buď z nepálených cihel, nebo budou vyplétané vrbou a nahozené hlínou či využijeme Ekodesky Stramit – panely s vysoce kompresovanou slámou.

Okna:

Okna jsou buď moderní nízkoenergetická plněná argonem nebo 100 let stará z Dánska se dvěma vrstvami. Podle testů jsou znalosti starých mistrů a kvalita jejich oken srovnatelné s nejmodernějšími okny.

Jižní strana bude tvořena speciální „trombovou stěnou“, zakrytou sklem a natřenou na černo. Sluneční paprsky ve dne nahřejí 10icentimetrový prostor mezi oknem a stěnou a cihly do sebe absorbují teplo. Během večera otevřeme 4 ventilační otvory v horní a spodní části, a tak uvolníme zachycené teplo, aby volně cirkulovalo v obývacím prostoru.

Střecha:

Střecha je konstruována jako 2 individální vazby, mezi nimiž jsou slaměné balíky jako izolace. Strop bude zakrytý jílovými panely s konopnými vlákny a slaměné balíky budou natřeny vrstvou jílové omítky jako prevence požáru a pro kontrolu vlhkosti. Je pokryta bobrovkou a  na jižní straně je do ní integrováno 8 solárních kolektorů.

Nízkoenergetický život:

Dům bude vybavený systémem 12 i 220 Voltů: Většina zařízení poběží na 12 V. Veškeré zařízení se bude vybírat podle jeho energetického výkonu. Do kuchyňské linky bude integrovaná přirozeně chlazená chladicí skříňka, žádná lednička tedy nebude zapotřebí. Podobně zde nebude žádná televize, i když v obývacím pokoji bude digitální projektor a quadrophonic sound system.