Languages

Hostováno na Permahost.com

Lesním školkám hrozí zánik díky nedomyšlenému zákonu Podepište petici, aby zákonodárci v novém zákoně o dětských skupinách změnili tu část, která následně způsobí zánik téměř všech lesních školek a jiných dětských skupin. Navrhovaný zákon navrhuje, aby všechny dětské skupiny byly registrovány u MŠMT a podléhaly veškerým daným organizačním a hygienickým pravidlům, které jsou šité na míru běžným mateřským školám, vč. ministerstvem zdravotnictví stanoveného vybavení, které LŠ nevyužijí, neboť svůj den prožívají zvětšiny mimo budovu. Minsterstvo zdravotnictví své požadavky nehodlá pro LŠ zmírnit a navrhuje, aby v novém zákoně byly LŠ vedeny zvlášť. Zákon toto však nezohledňuje. Je tedy nyní třeba oslovit poslance, aby přijali pozměňovací návrh, který umožní dobrovolnou registraci LŠ a alternativních forem péče o děti. První petice určená Senátu měla velký ohlas – podepsalo ji přes 13000 lidí. Velké díky všem, kteří jste ji podepsali a rozesílali odkaz na ni dál. Pro Sněmovnu se však nyní připravuje nová petice, kde bude jasný požadavek určený poslancům. Tu bude třeba opět podepsat . Jsme v půlce procesu, máme velikou šanci zachránit právo tisíců spokojených rodičů na svobodnou volbu předškolní výchovy svých dětí. Odkaz na novou petici zůstává stejný: www.e-petice.cz/lesniskolky - nyní je v procesu tvoření, lze stále podepisovat i starou – všem, kdo jste ji podepsali, přijde výzva na mail s informací o nové.